Public-Civil-Partnerships for a Better City

Public-Civil-Partnerships for a Better City

Imagine: an urban politician wants to impose that some streets become car-free during summer. Even if reasons are good – better air quality, kids get room to play – the result is quite predictable. The residents of the streets would revolt, for different reasons. Some...
A new social contract for the 21st century

A new social contract for the 21st century

From the gilet jaunes to young climate marchers around the world, a new surge of protestors is voicing discontent and demanding a change of course to ensure a sustainable future that is fair to citizens and environment. Dirk Holemans gives his take on striking a new...

Een sociaal-ecologisch contract voor de 21ste eeuw

Wie zijn oud huis afgooit om het ecologisch terug op te bouwen, krijgt daar een subsidie voor. Want dat is efficiënter dan je oude huis te renoveren. Jammer genoeg hebben we als samenleving die luxe niet. Nochtans is ons maatschappelijk huis ook uitgeleefd. We zitten...
Wanneer burgers samen het heft in handen nemen

Wanneer burgers samen het heft in handen nemen

Burgercollectieven opgericht in 2015 en 2016 van naderbij bekeken Om antwoorden te zoeken op actuele maatschappelijke uitdagingen nemen burgers steeds vaker het heft in handen en dit onder meer in de vorm van burgercollectieven die zelf goederen of diensten...
Op Grond van Samenwerking

Op Grond van Samenwerking

Woningen, voedsel en trage wegen als heruitgevonden commons Al meer dan twee eeuwen wordt grond geprivatiseerd, verkaveld en vermarkt. Door ondoordacht ruimtegebruik en de fixatie op ieder zijn eigen lapje grond of woonst, hebben we onze open ruimte bijna helemaal...