Samenlevingen veranderen doorheen de tijd. Zo zorgde de welvaartsstaat vanaf de jaren 1950 ervoor dat burgers van toenemende vrijheid genoten, terwijl de overheid voor zekerheid zorgde. Vanaf de jaren 1980 maakte de neoliberale markt van vrijheid en zekerheid dan weer individuele projecten. Volgens Dirk Holemans ontwikkelt zich nog eens ruim dertig jaar later een derde tijdperk: de sociaal-ecologische samenleving. Die samenleving pakt de paradox van onze tijd aan. Want vrijheid en zekerheid hebben nog weinig te maken met het behoud van onze huidige wereld. Hoe we ons morgen verplaatsen, voedsel produceren of energie opwekken: alles zal anders zijn. Naïef, zegt u ?

Nochtans nemen steeds meer burgers concrete initiatieven in samenwerking met progressieve besturen. Denk aan lokale voedselsystemen, energie-coöperaties, duurzame mobiliteit, enzovoort.

In dit uitdagende boek toont Holemans aan hoe zo’n samenleving van de 21ste eeuw eruit kan zien en hoe we daar geraken.

Bestellen?

Vrijheid & Zekerheid kan je bestellen bij Oikos door overschrijving van €23,- (incl. €4,- verzendkosten) op het rekeningnummer BE29 0015 9877 0164 (BIC: GEBA BE BB) van Oikos vzw met mededeling Vrijheid & Zekerheid + je adres (enkel binnenland).

Vrijheid & Zekerheid. Naar een sociaal-ecologische samenleving. Dirk Holemans. Uitg. EPO i.s.m. Oikos. 2016.