Biografie

 

Dirk Holemans (┬░1965) is co├Ârdinator van Oikos, de denktank die sociaal-ecologische verandering nastreeft en daarvoor het publieke debat voedt met inspirerende publicaties, leerrijke lezingen en internationale congressen. Dirk is ook hoofdredacteur van het gelijknamig driemaandelijks tijdschrift.

Voorheen werkte Dirk als onderzoeker en docent aan verschillende universiteiten. Later was hij Vlaams volksvertegenwoordiger en is vandaag gemeenteraadslid voor Groen in Gent. Binnen het Europese netwerk is hij actief als bestuurder van de Green European Foundation.

Hij woont in Gent, samen met zijn vrouw en twee studerende dochters. Zijn opiniestukken verschijnen geregeld in de media. In 2012 stelde hij het boek ‘Mensen maken de stad. Bouwstenen voor een sociaalecologische toekomst‘ samen. In 2016 verscheen van zijn hand Vrijheid & Zekerheid. Naar een sociaalecologische samenleving, een jaar later het essay Freedom & Security in a Complex World (vertaald in D/F/H).

Hij studeerde af als bio-ingenieur en verbreedde later zijn horizon met studies in filosofie (kandidatuur) en management (master in bedrijfseconomie).