Biografie

 

Dirk Holemans (°1965) is auteur, stadsverteller, keynote spreker en coördinator van Oikos.

Oikos is een denktank die sociaal-ecologische verandering nastreeft en daarvoor het publieke debat voedt met inspirerende publicaties, leerrijke lezingen en internationale congressen. Dirk is ook hoofdredacteur van het gelijknamig driemaandelijks tijdschrift en parlementair adviseur.

Als stadsverteller neemt hij je graag mee op historische wandelingen doorheen de stad. Samen met Noël Callebaut ligt zijn focus op Honger naar Gent: de stadsgeschiedenis verteld door de lens van voedsel.

Dirk werkte voorheen als onderzoeker en docent aan verschillende universiteiten. Later was hij Vlaams volksvertegenwoordiger en was gedurende twintig jaar actief als lokaal mandataris voor Groen in Gent. Binnen het Europese netwerk is hij actief als co-voorzitter van de Green European Foundation.

Zijn essays en opiniestukken verschijnen geregeld in de media. In 2016 verscheen van zijn hand Vrijheid & Zekerheid. Naar een sociaalecologische samenleving, een jaar later het essay Freedom & Security in a Complex World (vertaald in D/F/H). In 2020 was hij editor en co-auteur van Het Ecologisch Kompas. Samen met Marie-Monique Franssen en Philsan Osman schreef hij een jaar later het essay Voor wie willen we zorgen?, dat ondertussen vertaald werd in het Engels, Duits, Pools en Turks.

Dirk woont samen met vrouw Els in Gent en is trotse vader van twee dochters. Hij studeerde af als bio-ingenieur en verbreedde later zijn horizon met studies in filosofie (kandidatuur) en management (master in bedrijfseconomie).