Steden durven nog dromen. Uit de steden zullen nieuwe vormen van solidariteit komen. Dirk Holemans van Oikos – Denktank voor Sociaal-Ecologische Verandering gelooft in een progressief Europa van onderuit. Een tegenstroom van burgers die zich verenigen in coƶperaties om sectoren als bijvoorbeel voedsel en energie in eigen handen nemen. (video door Docwerkers)

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FDeWereldMorgen%2Fvideos%2F10155019090105469%2F&show_text=0&width=560" width="560" height="504" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allowFullScreen="true"></iframe>