Van toenemende ongelijkheid tot een economie zonder veerkracht, van hete zomers zonder regen tot het in elkaar storten van de biodiversiteit: onze vertrouwde wereld staat op losse schroeven. Is onze samenleving voorbereid op de toekomst? Het massale protest van klimaatjongeren maakt duidelijk van niet. Er is nood aan een nieuw hoopvol perspectief, aan nieuwe grondslagen waarmee we aan de slag kunnen. Dat betekent een trendbreuk in hoe we vragen stellen en antwoorden formuleren. Het gaat over zich verbonden weten met elkaar en de natuur, zich solidair voelen met alle aardbewoners en de toekomstige generaties. Over het streven naar levenskwaliteit in plaats van steeds meer en altijd sneller. 

Het Ecologisch Kompas probeert in deze turbulente tijden een kader te bieden voor de toekomst, de richting aan te wijzen waarin we niet alleen catastrofes vermijden maar bovenal een nieuwe invulling geven aan wat het goede leven voor iedereen kan betekenen.

Met een voorwoord van Meyrem Almaci en bijdragen van Annelies DebelsMarie-Monique FranssenMyriam DumortierJessika SoorsImade Annouri, Jef PeetersJan MertensJohan Malcorps en Dirk Holemans.

 

Bestellen?

Het Ecologisch Kompas kan je bestellen bij Oikos door overschrijving van €20,- (+ €4,- verzendkosten) op het rekeningnummer BE29 0015 9877 0164 (BIC: GEBA BE BB) van Oikos vzw met mededeling Het Ecologisch Kompas + je adres (enkel binnenland).

Het Ecologisch Kompas. Red. Dirk Holemans. Uitg. EPO i.s.m. Oikos. 2020.