Een stad kan je niet opeten, maar met de blik op voeding kan je ze wel op originele wijze leren kennen. Want in elke periode moeten haar inwoners en bezoekers dagelijks voorzien worden van spijs en drank. Het is vanuit die bijzondere invalshoek dat Dirk Holemans en Noël Callebaut de bijzondere wandelgids Honger naar Gent schreven, die je van Gent laat proeven en genieten. Twee mooi uitgestippelde wandelingen laten je de stad kennen tijdens vroegere bloeiperiodes: de late middeleeuwen, met de veertiende eeuw als hoogtepunt, en de negentiende-eeuwse Arteveldstad, wakker geschud door de industriële revolutie. In beide periodes heeft het systeem van voedselvoorziening de stad mee vormgegeven. Want een stad voeden zonder koelkast of vrachtwagen, vergt een andere organisatie dan vandaag. Ontdek hoe middeleeuws Gent elke dag bijna zeventigduizend monden voedde, en waar de levensmiddelen toekwamen en aan de man werden gebracht. Of wandel op de plek waar nog niet zo lang geleden een groot slachthuis stond als teken van moderniteit en vooruitgang.

Het boek is te koop in de betere Gentse boekhandel, de boekshop van het STAM en de Gentse Stadswinkel aan 18€. Je kan het ook bestellen door het storten van 20€ (boekprijs + verzendingskosten) op het rekeningnummer BE64 8901 5426 1252 (op naam van Holemans) met vermelding ‘Honger naar Gent’. Je kan het ook online bestellen bij SKRIBIS.