Samen met mijn collega’s Elze Vermaes en Lara Ferrante schreef ik het essay Omgroei. Meer levenskwaliteit voor iedereen. Naar goede gewoonte is EPO de uitgeverij.

De tekst van de achterflap legt uit waar de publicatie over gaat:

Wie is er bang van degrowth? Alleen al de term jaagt rechtse opiniemakers en vermogensbeheerders de gordijnen in. Groei is de smeerolie van het kapitalisme. Als de economie groeit, dan gaat alles goed, zo leer je op school. Maar wat bedoelen we met groei? Moet alles zomaar blijven groeien tot in het oneindige? De klimaatcrisis laat zien dat oneindige groei op een eindige planeet onmogelijk is. Degrowth, of omgroei, biedt een alternatief. Een veelbesproken term, maar nog vaak verkeerd begrepen. Dit essay geeft je de sleutels van een van de debatten van deze tijd in handen. Ontdek hoe een samenleving eruit kan zien die niet meer afhankelijk is van economische groei. Een wervend verhaal over minder privéjets, ongelijkheid, burn-outs en afvalbergen, maar ook over meer levenskwaliteit, tijd voor elkaar, duurzame spullen en een gezonde planeet. Anders gezegd, een goed leven voor iedereen binnen de grenzen van de planeet.

Een essay over onder meer het gulzigheidsprincipe, globale vennootschapsbelasting, donutbedrijven, Europese Thunbergplan dat focust op herstel- en deeleconomie, koolstoftunnelvisie, veelvliegertaks, en hoe vooral niet alles moet krimpen… Maar evengoed over het lef om georganiseerd de strijd te voeren met de gevestigde machten.

Boek kopen? Klik hier