In 2021 schreef ik samen met Marie-Monique Franssen en Philsan Osman het essay ‘Voor wie willen we zorgen? Ecofeminisme als inspiratiebron’. De aanleiding was uiteraard de corona-crisis, die blootlegde hoe weinig we echt zorgen voor elkaar en voor de natuur waar we deel van uitmaken. Als alternatief voor de huidige extractieve roofbouw economie op mens en planeet, stellen we de contouren voor van een samenleving en economie voor gestoeld op een holistische zorgethiek.

Het essay vond vlot zijn weg naar een breed publiek, ondertussen is er een tweede druk.
Wat misschien nog meer verheugend is, was in de interesse uit het buitenland. Op initiatief van de Green European Foundation volgde als snel de Engelstalige versie Dare to Care. Maar ook in Oostenrijk en Polen groeide de interesse, zodat er ook een vertaling kwam in het Duits en het Pools.
Last but not least is er nu ook een vertaling in het Turks. Telkens in combinatie van webinars met denkers en doeners uit die landen.

Zelf het essay lezen? Je kan het nog bestellen in het Nederlands op www.oikos.be, de anderstalige versies vind je via de website van de Green European Foundation. Je kan ook een papieren versie van de Engelstalige editie aanvragen per mail via info@gef.eu.