Woningen, voedsel en trage wegen als heruitgevonden commons

Al meer dan twee eeuwen wordt grond geprivatiseerd, verkaveld en vermarkt. Door ondoordacht ruimtegebruik en de fixatie op ieder zijn eigen lapje grond of woonst, hebben we onze open ruimte bijna helemaal opgegeten en werd goed wonen ondertussen voor velen onbetaalbaar.

Hoog tijd dus voor een andere aanpak. Die vind je in de Oikos-publicatie ‘Op grond van samenwerking’, dat focust op praktijkvoorbeelden waarin mensen gezamenlijk optreden als de publieke overheid én de markt tekortschieten. Deze initiatieven tonen alternatieven voor de klassieke vermarkting. Tegelijk botsen ze op het ‘absolute’, wettelijk verankerde recht op eigendom, of op nieuwe privatisering. Bij deze voorbeelden van gedeeld eigenaarschap of gebruiksrecht beland je bij de commons: culturele en natuurlijke hulpbronnen gebruikt en beheerd door burgers. Op grond van samenwerking bundelt bijdragen van diverse Vlaamse experten inzake commons, en vertrekt vanuit het INDIGO-project.

Dit boek richt zich tot een brede groep van praktijkmensen die op zoek zijn naar nieuwe, meer solidaire manieren om met grond en wonen om te gaan. In die zijn er in overvloed: denk aan in ere herstelde trage wegen, die fungeren als veilige en mooie verbindingen voor de zwakke weggebruiker; aan wooncoöperaties waar je als aandeelhouder zorgeloos kan wonen met een levenslang woonrecht; aan stichtingen als De Landgenoten die kostbare landbouwgrond uit de markt halen en die tegen een eerlijke prijs ter beschikking stellen van bioboeren?

“Trouwens, wist je dat commons terug gaan op eeuwenoude gebruiken, zeker in Vlaanderen. Het Mechelse Vrijbroekpark is daar trouwens een straf voorbeeld van. Zonder het gezamenlijk gebruiksrecht van een aantal bewoners, was het nu zeker verkaveld.” Dirk Holemans.

Met bijdrages van Dirk Holemans (red.), Pieter Van den Broeck (red.), Annette Kuhk (red.), Michel Bauwens, Jef Peeters, Bernard Hubeau, Lieven De Cauter, Pavlos Delladetsimas, Guy Vloebergh, Constanza Parra, Frank Moulaert, Nele Verdonck, Marie Mistiaen, Geert Depauw, Nele Aernouts, Michaël de Potter de ten Broeck, Steven Clays, Sofia Saavedra Bruno, Hans Leinfelder, Jose Luis Vivero-Pol, C.M. Deh-Tor, Annelies Beyens, Kaat Segers, Nico Moons, Griet Celen en Dries Elst.

 

Bestellen?

Op Grond van Samenwerking kan je bestellen bij Oikos door overschrijving van €20,- + €4,- verzendingskosten op het rekeningnummer BE29 0015 9877 0164 (BIC: GEBA BE BB) van Oikos vzw met in de mededeling de titel van de publicatie en je adres (enkel binnenland).

Op Grond van Samenwerking. Dirk Holemans, Pieter Van den Broeck, Annette Kuhk et. al. Uitg. EPO i.s.m. Oikos, 2018.